top of page

Solutions

Smart Farming for Precision Agriculture

สมาร์ทฟาร์มมิ่งเพื่อเกษตรแม่นยำ

 

เเพลตฟอร์มไอโอทีเซ็นเซอร์สำหรับการเกษตร  ทำให้เข้าใจสภาพเเวดล้อมภายในไร่อย่างเเท้จริง ตรวจสอบข้อมูลภายในไร่ได้เเบบเรียลไทม์ผ่าน Smart Phone สามารถกำหนดตารางเเละช่วงเวลาเพื่อทำการเกษตรได้ถูกต้องมากขึ้น ทำให้การให้น้ำเเละปุ๋ยมีความเเม่นยำ เเละมีข้อมูลในการใช้จัดการบริหารความเสี่ยง ลดความสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ 

มีทั้งหมด 4 ระบบ ได้เเก่ เกษตรกลางเเจ้ง,เกษตรในโรงเรือน,การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เเละ สำหรับการปศุสัตว์

Video Conference

ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

 

ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ทำให้การประชุมหรือ การเรียนการสอน ที่อยู่ต่างสถานที่กันหลายแหล่ง ได้มาประชุมเสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน สามารถ Share ข้อมูล เอกสารต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอีกฝั่งหนึ่งได้เห็นเหมือนกัน ทำให้การดำเนินงานสามารถทำได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถบันทึกภาพการประชุม การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมพนักงาน

 

โดยใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ Radvision an Avaya Company ที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Hub Info

ศูนย์กลางกระจายข้อมูลมัลติมีเดีย

ศูนย์กลางการกระจายข้อมูลมัลติมีเดีย ที่ The Expert ICT นำเสนอนี้ เป็นระบบการกระจายข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว และเสียง แบบถ่ายทอดสด (Live) และแบบเรียกดูย้อนหลัง (On demand) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูล ภาพ และเสียงตามต้องการผ่าน PC, Notebook, Smartphone (iOS, Android, Windows) รวมทั้งผ่านเครื่องโทรทัศน์ที่มีกล่องรับสัญญาณ (Set top box)

 

ใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ Haivision ที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

Network Security

ระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย

ปกป้องระบบสื่อสาร และระบบเครือข่าย ซึ่งจะป้องกันและตรวจจับผู้บุกรุกที่ต้องการเข้ามาในระบบเครือข่าย ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ โดยการนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเสริมสร้างให้ระบบมีความปลอดภัย ทั้งในด้านของการรักษาความลับ (Privacy) และในด้านของความถูกต้องของข้อมูล (Integrity)

 

โดยใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ Fortinet, Juniper และ Cisco ที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University : TCU) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และอื่นๆ

 

Data Center and Cloud Service

ศูนย์ข้อมูล และ ระบบ Cloud service

ระบบนี้จะช่วยเหลือองค์กรที่ต้องการจะสร้าง Data Center หรือ Server Room เป็นของตัวเองซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่

 

โดยใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ Brocade และ  VMware ที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอื่นๆ

Network Infrastructure

ระบบเครือข่ายไร้สายเข้ากับระบบเครือข่ายแลน

ระบบ Network  Infrastructure เป็นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายไร้สายเข้ากับระบบเครือข่ายแลน ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง เพราะไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหน ก็ยังมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลา ทั้งยังสามารถรองรับความเร็วสูงในระยะทางไกลได้ และขจัดปัญหาภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรค เช่น ตึก ภูเขา ป่า และบริเวณที่สายสัญญาณไปไม่ถึงได้

 

บริษัทฯ ใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ Aruba, Juniper และ Cisco ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และอื่นๆ 

Send Quick Alert

ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS

 

ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS ไปยังมือถือ เมื่ออุปกรณ์มีปัญหาใข้งานไม่ได้ ระบบจะส่ง SMS หรือข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือให้ผู้ดูแลระบบในทันที 

 

โดยใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ Send Quick และได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ Avaya, Canon, Kumon, HP, บมจ. ปตท. และอื่นๆ 

Lecture Capture

ระบบบันทึกการเรียนการสอน

ระบบบันทึกการเรียนการสอน ที่สามารถบันทึกข้อมูลการสอนไว้ดูย้อนหลังได้ ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นเอกสารที่ใช้ในการเรียน ทั้งยังสามารถเลือกเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนจากผู้บรรยายได้ มาเปิดชมเพื่อทบทวนได้ตามอัธยาศัยและมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา ผู้ใช้งานสามารถศึกษาอยู่ที่บ้านได้อย่างสะดวกสบายและประหยัดเวลา

 

​โดยใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ ยี่ห้อ Panopto ที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถาบันสอนภาษาของกองบัญชาการทหารสูงสุด มหาวิทยาลัยรังสิต และอื่นๆ

    
e-Learning

ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

เป็นผู้ออกแบบติดตั้งระบบ บริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ซึ่งระบบประกอบด้วย การบริหารจัดการห้องเรียน, ห้อเรียนเสมือน, การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม, e-Commerce, แบบทดสอบออนไลน์และสำรวจมอบหมายงานและออกแบบประกาศนียบัตร, รายงานผลเชิงสารสนเทศ, เครื่องมือสร้างสื่อการเรียน เป็นต้น 

 

เพื่อสนับสนุนการให้บริการเราได้ติดตั้งให้กับ กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และได้นำ ระบบ e-learning ให้บริการกับลูกค้า กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

    
Smart CCTV

ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบกล้องวงจรปิด เป็นระบบการส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้ติดตั้งตามที่ต่างๆ มายังส่วนรับภาพเพื่อดูภาพผ่านจอภาพ (Monitor) และบันทึกภาพ ซึ่งเรียกว่า DVR โดยทั่วไปจะติดตั้งอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและใช้งานสะดวก เช่น ห้องควบคุม, ห้องนอน และ ตู้ไฟ เป็นต้น

 

​โดยใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ Hivision Topband และ Arecont ที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ IKEA, Walmart, FedEx., Express DHL, GLOBAL FORWARDING., Microsoft Store, Hard Rock, Hilton และอื่นๆ

ICT Services Business

การให้บริการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การให้บริการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้าน อาทิ งานให้คำปรึกษา งานติดตั้ง การบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข

โดยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

 

​บริษัท The Expert ICT ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ  อาทิ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,

กระทรวงพลังงาน, กรมศุลกากร, กรมพัฒนาที่ดิน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, วิทยาลัยชุมชน, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สถาบันพระปกเกล้า, สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหาชน) เป็นต้น

    
bottom of page