News & Event Activities

10,11,12-05-65
10,11,12-05-65

press to zoom
10,11,12-05-65
10,11,12-05-65

press to zoom
10,11,12-05-65
10,11,12-05-65

press to zoom
10,11,12-05-65
10,11,12-05-65

press to zoom
1/7

10-12 พฤษภาคม 2565

บริษัท ได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทาง
เครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ให้กับวิทยาลัยชุมชมทั้ง 22 เขตทั่วประเทศไทย ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ มีการตอบคำถามหรือทำโจทย์ตามที่
ผู้บรรยายให้ และมีการแจกของรางวัลต่าง ๆ
29-04-65
29-04-65

press to zoom
29-04-65
29-04-65

press to zoom
29-04-65
29-04-65

press to zoom
29-04-65
29-04-65

press to zoom
1/8

29 เมษายน 2565

ทางบริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด
ได้มีตรวจติดตาม ISO Surveillance ครั้งที่ 1 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
01-03-65
01-03-65

press to zoom
01-03-65
01-03-65

press to zoom
01-03-65
01-03-65

press to zoom
01-03-65
01-03-65

press to zoom
1/18

1 มีนาคม 2565

ผลงาจากบริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด

ส่งมอบ งานปรับปรุงพื้นที่ พร้อมอุปกรณ์ระบบห้องประชุม ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
24-12-64
24-12-64

press to zoom
24-12-64
24-12-64

press to zoom
24-12-64
24-12-64

press to zoom
24-12-64
24-12-64

press to zoom
1/11

24 ธันวาคม 2564

งานเลี้ยงปีใหม่ 2564 และแฮปปีเบิร์ดเดย์ เดือน ธันวาคม

*การจัดงานครั้งนี้มีการตรวจหาเชื้อ
โควิดทุกคน
2021-11-01
2021-11-01

press to zoom
2021-11-01
2021-11-01

press to zoom
2021-11-01
2021-11-01

press to zoom
2021-11-01
2021-11-01

press to zoom
1/6

1 พฤศจิกายน 2564

ส่งมอบงาน ติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยในบ้านตัวอย่าง
2021-08-27
2021-08-27

press to zoom
2021-08-27
2021-08-27

press to zoom
2021-08-27
2021-08-27

press to zoom
2021-08-27
2021-08-27

press to zoom
1/5

27 สิงหาคม 2564

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นทางการ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
2021-08-20
2021-08-20

press to zoom
2021-08-20
2021-08-20

press to zoom
2021-08-20
2021-08-20

press to zoom
2021-08-20
2021-08-20

press to zoom
1/8

20 สิงหาคม 2564

เกษตรในร่มอัจฉริยะ
Smart Indoor Farming (Greenhouse Smart Indoor Farming) 
ขอบคุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ที่ได้มอบโอกาสและไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
29-07-64
29-07-64

press to zoom
29-07-64
29-07-64

press to zoom
29-07-64
29-07-64

press to zoom
29-07-64
29-07-64

press to zoom
1/7

29 กรกฎาคม 2564

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
การปรับปรุงในครั้งนี้เป็นการเดินสายใต้ดินเพื่อคงความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบบริเวณ
22-07-64
22-07-64

press to zoom
21-07-64
21-07-64

press to zoom
22-07-64
22-07-64

press to zoom
22-07-64
22-07-64

press to zoom
1/5

22 กรกฎาคม 2564

โรงรถจักรบางซื่อ
การส่งมอบงาน โครงการการจัดซื้อจัดหาและติดตั้งป้ายแสดงข้อมูล LED Dual Color ขนาด 2.49 x 4.25 เมตร พร้อม Software
ลักษณะงาน : แสดงข้อมูลผ่านป้าย LED เพื่อแสดงสถานะรถจักรที่วิ่งเข้าซ่อมในศูนย์หัวรถจักรบางซื่อ
2021-07-07
2021-07-07

press to zoom
2021-07-07
2021-07-07

press to zoom
2021-07-07
2021-07-07

press to zoom
2021-07-07
2021-07-07

press to zoom
1/7

7 กรกฎาคม 2564

ผลงานการปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยการประชุมวีดิทัศน์ (Teleconference)
2020-5-13_1
2020-5-13_1

press to zoom
2020-5-13_2
2020-5-13_2

press to zoom
2020-5-13_5
2020-5-13_5

press to zoom
2020-5-13_1
2020-5-13_1

press to zoom
1/5

13 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบบประชุมทางไกล #VDOConference มีความจำเป็นอย่างมากในการจัดประชุมหารือเพื่อดำเนินการในงานด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน 
บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการ ติดตั้งระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องประชุม 
ณ ห้องประชุมใหม่ #การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2020-4-30_1
2020-4-30_1

press to zoom
2020-4-30_2
2020-4-30_2

press to zoom
2020-4-30_6
2020-4-30_6

press to zoom
2020-4-30_1
2020-4-30_1

press to zoom
1/6
บริษัท ดิ เอ็กเพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง ระบบกล้องตรวจสอบและตรวจจับอุณหภูมิ ความร้อน ตรวจวัดไข้ ให้กับทำเนียบรัฐบาล
2019-11-29_1
2019-11-29_1

press to zoom
2019-11-29_2
2019-11-29_2

press to zoom
2019-11-29_8
2019-11-29_8

press to zoom
2019-11-29_1
2019-11-29_1

press to zoom
1/8

29 พฤศจิกายน 2562

The Expert ICT Co.,Ltd. ร่วมมือกับ Geosat Aerospace & Technology Inc. ประชุมหารือ ศึกษาวิธีการและแนวทางการนำเทคโนโลยีโดรน เข้ามาใช้เพื่อการสำรวจ การวางแผน การประเมิณผลผลิต รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และร่วมประชุมกับกระทรวงเกษตรในไต้หวัน ศึกษาตัวอย่างวิธีการการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเกษตรในไต้หวัน เพื่อนำมาปรับใช้ในการเกษตรในประเทศไทย
2019-11-18_1
2019-11-18_1

press to zoom
2019-11-18_10
2019-11-18_10

press to zoom
2019-11-18_9
2019-11-18_9

press to zoom
2019-11-18_1
2019-11-18_1

press to zoom
1/10

13-15 พฤศจิกายน 2562

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด  ร่วมงาน วิศวกรรมสถานแห่งชาติ 2562  ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 
โดยนำ Solution อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และ Solution SamrtFarming จัดแสดงภายในงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก
2019-8-8_1
2019-8-8_1

press to zoom
2019-8-8_2
2019-8-8_2

press to zoom
2019-8-8_19
2019-8-8_19

press to zoom
2019-8-8_1
2019-8-8_1

press to zoom
1/19

8 สิงหาคม 2562

ทีมงาน The Expert ICT Co.,Ltd  เข้าติดตั้งทดสอบระบบ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ห้องประชุมสถานีรถไฟยะลา   กับส่วนกลางของการรถไฟแห่งประเทศไทย
จัดประชุมโดยไม่ต้องเดินทางไกล สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 
2019-4-23_1
2019-4-23_1

press to zoom
2019-4-23_2
2019-4-23_2

press to zoom
2019-4-23_32
2019-4-23_32

press to zoom
2019-4-23_1
2019-4-23_1

press to zoom
1/32

23 เมษายน 2562

ท่องเที่ยวประจำปี 2562 
ปีนี้ผู้ใหญ่ใจดีพาพนักงานยกขบวนไปพักร้อน  หนีร้อนเมืองไทยไป ช๊อป ชิม ชิว แชะ ตามล่าชานามไข่มุก เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “อัญมณีที่ซ่อนอยู่ของเอเชีย”  ประเทศไต้หวัน 
 
2019-4-13_1
2019-4-13_1

press to zoom
2019-4-13_2
2019-4-13_2

press to zoom
2019-4-13_8
2019-4-13_8

press to zoom
2019-4-13_1
2019-4-13_1

press to zoom
1/8

13 เมษายน 2562

สวัสดีปีใหม่ไทย 🙏
สุขสันต์วันสงกรานต์
2018-12-27_1
2018-12-27_1

press to zoom
2018-12-27_2
2018-12-27_2

press to zoom
2018-12-27_12
2018-12-27_12

press to zoom
2018-12-27_1
2018-12-27_1

press to zoom
1/12

27 ธันวาคม 2561

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 หมูทอง🐖
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด
    ขอขอบคุณผู้บริหาร สำหรับรางวัลใหญ่ทอง 20 เส้น และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ที่มอบให้กับพนักงานทุกๆๆ คนช่วยสร้างกำลังและแรงใจเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆๆ ในปีใหม่
เพื่อพิชิตเป้าหมายปีหน้า #ทีมTheExpertICT เราสู้ๆๆ
2018-11-1_1
2018-11-1_1

press to zoom
2018-11-1_2
2018-11-1_2

press to zoom
2018-11-1_5
2018-11-1_5

press to zoom
2018-11-1_1
2018-11-1_1

press to zoom
1/5

1-3 พฤศจิกายน2561

“IoT Card Type Location Tracking Device” จากประเทศญี่ปุ่น และ “Digital Classroom Solutions”
โดย บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด
ในงาน National Engineering 2018 
วิศวกรรมแห่งชาติ 2561 วันที่ 1-3 พ.ย. 2561
ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2018-9-28_1
2018-9-28_1

press to zoom
2018-9-28_2
2018-9-28_2

press to zoom
2018-9-28_5
2018-9-28_5

press to zoom
2018-9-28_1
2018-9-28_1

press to zoom
1/5

28 กันยายน 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมสนับสนุนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการพัฒนาผู้ต้องขังให้มีทักษะความรู้ เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้
2018-5-28_1
2018-5-28_1

press to zoom
2018-5-28_2
2018-5-28_2

press to zoom
2018-5-28_10
2018-5-28_10

press to zoom
2018-5-28_1
2018-5-28_1

press to zoom
1/10

28 พฤษภาคม 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ร่วมทำกิจกรรม โครงการ เติมยิ้มให้กัน  แบ่งปันให้น้อง ...2561 มอบทุนการศึกษา เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้ง ของเล่นตุ๊กตา ให้กับน้องๆ
✅โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวีมณีนุตร
ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
✅โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง ในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
2018-4-30_1
2018-4-30_1

press to zoom
2018-4-30_2
2018-4-30_2

press to zoom
2018-4-30_6
2018-4-30_6

press to zoom
2018-4-30_1
2018-4-30_1

press to zoom
1/6

30 เมษายน 2561

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมกับ Sangfor Technologies (Thailand) จัดงานสัมมนา Enable Organizations Innovation with Sangfor Solutions 
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561  @โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
2018-4-9_1
2018-4-9_1

press to zoom
2018-4-9_2
2018-4-9_2

press to zoom
2018-4-9_14
2018-4-9_14

press to zoom
2018-4-9_1
2018-4-9_1

press to zoom
1/14

9 เมษายน 2561

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ของไทย
ประเพณีสงกรานต์ ถือ เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา
2018-4-2_1
2018-4-2_1

press to zoom
2018-4-2_2
2018-4-2_2

press to zoom
2018-4-2_11
2018-4-2_11

press to zoom
2018-4-2_1
2018-4-2_1

press to zoom
1/11

2เมษายน2561

รวมภาพการติดตั้ง ทดสอบระบบ  โครงการ จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด LED (Indoor) จำนวน 1 ชุด 
ติดตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2018-3-19_1
2018-3-19_1

press to zoom
2018-3-19_2
2018-3-19_2

press to zoom
2018-3-19_4
2018-3-19_4

press to zoom
2018-3-19_1
2018-3-19_1

press to zoom
1/4

19 มีนาคม 2561

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด โดยคุณณภัค วรธิติพงศ์  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรธุรกิจดิจิทัลและบริการ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2018-3-17_1
2018-3-17_1

press to zoom
2018-3-17_2
2018-3-17_2

press to zoom
2018-3-17_39
2018-3-17_39

press to zoom
2018-3-17_1
2018-3-17_1

press to zoom
1/39

มีนาคม 2561

ท่องเที่ยวประจำปี 2561 Trip Japan 
ขอส่งภาพความสุข ความประทับใจ
และขอขอบคุณผู้บริหาร ทีมงานทุกท่าน ...ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ วิถีชีวิตชาวญี่ปุ่นแท้ๆ  ได้รับความสุข สนุกสนานมากมาย พักผ่อนเต็มที่...เติมพลังเต็มเปี่ยม
🗻🗻🗻👏👏👏
พร้อมลุยงานกันต่อเพื่อเป้าหมายของเรา
2018-3-7_1
2018-3-7_1

press to zoom
2018-3-7_2
2018-3-7_2

press to zoom
2018-3-7_9
2018-3-7_9

press to zoom
2018-3-7_1
2018-3-7_1

press to zoom
1/9

มีนาคม 2561

ท่องเที่ยวประจำปี 2561 
บริษัทฯ ส่งทีมงานไปพักร้อน สัมผัสหิมะ และอากาศหนาว☃️☃️☃️ที่ประเทศญี่ปุ่น 
เติมพลังให้เต็มปอด กลับมาพร้อมลุยงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้... แบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยส่งทีมแรกไปก่อนเดินทาง วันที่ 4-8 มีนาคม 2561 เก็บภาพมาฝากกันค่ะ
2018-2-1_1
2018-2-1_1

press to zoom
2018-2-1_2
2018-2-1_2

press to zoom
2018-2-1_8
2018-2-1_8

press to zoom
2018-2-1_1
2018-2-1_1

press to zoom
1/8

1 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) นำ Product  Mobile Device Management (MDM) จาก ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดแสดงและทดลองใช้งาน ภายในงาน “5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA)
2017-12-30_1
2017-12-30_1

press to zoom
2017-12-30_2
2017-12-30_2

press to zoom
2017-12-30_19
2017-12-30_19

press to zoom
2017-12-30_1
2017-12-30_1

press to zoom
1/19

30 ธันวาคม 2560

ส่งท้ายปีเก่า ...สวัสดีปีใหม่ 2561🎉🎉🎉
ขอบคุณผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน...
”ทุกท่านมีส่วนร่วมในความสำเร็จ”
ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสิ่งดีดี ในปีใหม่
2017-12-22_1
2017-12-22_1

press to zoom
2017-12-22_10
2017-12-22_10

press to zoom
2017-12-22_9
2017-12-22_9

press to zoom
2017-12-22_1
2017-12-22_1

press to zoom
1/43

22 ธันวาคม 2560

รวมภาพ ผู้บริหารและพนักงาน  มอบรอยยิ้มส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2561 ให้กับลูกค้าทุกท่าน
"ความสำเร็จของลูกค้า คือเป้าหมายและความภาคภูมิใจของบริษั
2017-12-21_1
2017-12-21_1

press to zoom
2017-12-21_2
2017-12-21_2

press to zoom
2017-12-21_3
2017-12-21_3

press to zoom
2017-12-21_1
2017-12-21_1

press to zoom
1/3

19-21 ธันวาคม 2560

บริษัทจัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย" ให้กับผู้แทนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเดอะเวอร์ติเคิล สวีท กรุงเทพ
2017-8-10_1
2017-8-10_1

press to zoom
2017-8-10_1
2017-8-10_1

press to zoom
1/1

10 สิงหาคม 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  อาคารรัฐสภา
2017-7-28_1
2017-7-28_1

press to zoom
2017-7-28_2
2017-7-28_2

press to zoom
2017-7-28_15
2017-7-28_15

press to zoom
2017-7-28_1
2017-7-28_1

press to zoom
1/15

28 กรกฎาคม 2560

บริษัทจัดประชุมกลางปี 2560
พาชมพระราชวังบางประอิน
เที่ยวกรุงเก่า "อยุธยา"
2017-6-1_1
2017-6-1_1

press to zoom
2017-6-1_2
2017-6-1_2

press to zoom
2017-6-1_15
2017-6-1_15

press to zoom
2017-6-1_1
2017-6-1_1

press to zoom
1/15

1 มิถุนายน 2560

บริษัทฯ ให้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุม ติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล 
ณ ห้องประชุมการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 7 แห่ง
2017-5-29_1
2017-5-29_1

press to zoom
2017-5-29_2
2017-5-29_2

press to zoom
2017-5-29_4
2017-5-29_4

press to zoom
2017-5-29_1
2017-5-29_1

press to zoom
1/4

29 พฤษภาคม2560

บริษัทฯ ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One พร้อมโต๊ะเก้าอี้  กับโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว  จำนวน 69 ชุด
2017-5-23_1
2017-5-23_1

press to zoom
2017-5-23_1
2017-5-23_1

press to zoom
1/1

23 พฤษภาคม 2560

ผู้บริหาร และทีมงาน The Expert ICT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
#ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน
และเยี่ยมชมนิทรรศการ #ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ
กรมพัฒนาที่ดิน
2017-5-19_1
2017-5-19_1

press to zoom
2017-5-19_2
2017-5-19_2

press to zoom
2017-5-19_6
2017-5-19_6

press to zoom
2017-5-19_1
2017-5-19_1

press to zoom
1/6

16-19 พฤษภาคม 2560

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 บริษัทจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบ Video Conference  เป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาทักษะการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2017-5-10-14_1
2017-5-10-14_1

press to zoom
2017-5-10-14_2
2017-5-10-14_2

press to zoom
2017-5-10-14_36
2017-5-10-14_36

press to zoom
2017-5-10-14_1
2017-5-10-14_1

press to zoom
1/36

10-14 พฤษภาคม

วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2560 บริษัทจัดทริปท่องท่องประจำปี 2560 โดยปีนี้พาพนักงานและครอบครัวไปเที่ยวต่างแดน สัมผัสวัฒนธรรม และอาหารประจำชาติ
ณ ประเทศเกาหลีใต้
2017-5-9_1
2017-5-9_1

press to zoom
2017-5-9_2
2017-5-9_2

press to zoom
2017-5-9_12
2017-5-9_12

press to zoom
2017-5-9_1
2017-5-9_1

press to zoom
1/11

9 พฤษภาคม 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริษัท ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตาก (แม่สอด) มอบโต๊ะโรงอาหาร จำนวน 12 ชุด ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จ.ตาก  
โครงการ "เติมยิ้มให้กันแบ่งปันให้น้อง"
2017-5-9_1
2017-5-9_1

press to zoom
2017-5-9_2
2017-5-9_2

press to zoom
2017-5-9_12
2017-5-9_12

press to zoom
2017-5-9_1
2017-5-9_1

press to zoom
1/11

9 พฤษภาคม 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริษัท ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตาก (แม่สอด) มอบโต๊ะโรงอาหาร จำนวน 12 ชุด ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จ.ตาก  
โครงการ "เติมยิ้มให้กันแบ่งปันให้น้อง"
2017-3-5_1
2017-3-5_1

press to zoom
2017-3-5_2
2017-3-5_2

press to zoom
2017-3-5_5
2017-3-5_5

press to zoom
2017-3-5_1
2017-3-5_1

press to zoom
1/5

5 มีนาคม 2560

วันที่ 5 มีนาคม 2560 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด คณะผู้บริหาร และพนักงาน  ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2016-8-17_1
2016-8-17_1

press to zoom
2016-8-17_2
2016-8-17_2

press to zoom
2016-8-17_7
2016-8-17_7

press to zoom
2016-8-17_1
2016-8-17_1

press to zoom
1/4

17 สิงหาคม 2559

ทีมงาน The Expert ICT มีส่วนร่วม ในการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน #โรงเรียนประชารัฐ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference )   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ โรงเรียนในสังกัด 77 เขต พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางสถานี ETV. 
วันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทางสถานี ETV. 
2016-8-4_1
2016-8-4_1

press to zoom
2016-8-4_2
2016-8-4_2

press to zoom
2016-8-4_4
2016-8-4_4

press to zoom
2016-8-4_1
2016-8-4_1

press to zoom
1/4

4 สิงหาคม 2559

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ทีมงาน The Expert ICT Co.,Ltd เข้าทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ณ ห้องประชุม  ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
2016-6-22_1
2016-6-22_1

press to zoom
2016-6-22_2
2016-6-22_2

press to zoom
2016-6-22_7
2016-6-22_7

press to zoom
2016-6-22_1
2016-6-22_1

press to zoom
1/7

22 มิถุนายน 2559

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด 
ได้ร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ 2 รายคือ  
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด 
จัดสัมมนาเพื่อแนะนำนวัตกรรมของการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ
ในหัวข้อ “Smart Campus & City In The Digital Era” 
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559  เวลา 8.45-16.00 น. 
ณ ห้อง Ballroom B โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
2016-5-27_1
2016-5-27_1

press to zoom
2016-5-27_2
2016-5-27_2

press to zoom
2016-5-27_6
2016-5-27_6

press to zoom
2016-5-27_1
2016-5-27_1

press to zoom
1/6

27 พฤษภาคม 2559

โครงการ เติม "ยิ้ม" ให้กันแบ่งปันให้น้อง
โรงเรียน บ้านวังใหญ่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ได้รับการต้อนรับจากทาง คุณครูและนักเรียน อย่างดี
2016-5-13_1
2016-5-13_1

press to zoom
2016-5-13_2
2016-5-13_2

press to zoom
2016-5-13_3
2016-5-13_3

press to zoom
2016-5-13_1
2016-5-13_1

press to zoom
1/3

13 พฤษภาคม 2559

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด  ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดในงาน "นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู" 
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 
เวลา 14.00-16.00 น. 
ณ  เมืองทองธานี  
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2016-4-12_1
2016-4-12_1

press to zoom
2016-4-12_2
2016-4-12_2

press to zoom
2016-4-12_11
2016-4-12_11

press to zoom
2016-4-12_1
2016-4-12_1

press to zoom
1/11

12 เมษายน 2559

วันที่ 12 เมษายน 2559 #TheExpertICT  
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทย ...
รดน้ำขอพร...วันสงกรานต์ จากท่านผู้บริหารทุกท่าน 
พร้อมทั้ง เลี้ยงฉลองวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือนเมษายน 
...บรรยากาศชื่นมื่น  มีความสุขกันถ้วนหน้า...
2016-3-14_1
2016-3-14_1

press to zoom
2016-3-14_2
2016-3-14_2

press to zoom
2016-3-14_9
2016-3-14_9

press to zoom
2016-3-14_1
2016-3-14_1

press to zoom
1/9

14-18 มีนาคม 2559

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด 
จัดอบรมหลักสูตร “ Cloud Computing ” 
ให้กับวิทยาลัยชุมชน  ทั่วประเทศ
วันที่   14 มีนาคม – 18 มีนาคม 2559  
ณ โรงแรมเดอะ เวอร์ติคอล สวีท กรุงเทพฯ
2016-2-11_1
2016-2-11_1

press to zoom
2016-2-11_2
2016-2-11_2

press to zoom
2016-2-11_5
2016-2-11_5

press to zoom
2016-2-11_1
2016-2-11_1

press to zoom
1/5

10-11 กุมภาพันธ์ 2559

ทีมงาน The Expert ICT Co.,Ltd สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในการถ่ายทอดสด Streaming ผ่านช่อง You Tube ใน 
"งานวันการศึกษาเอกชน 59 "
ระหว่างวันที่10-11กุมภาพันธ์ 2559 ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
2016-1-20_1
2016-1-20_1

press to zoom
2016-1-20_2
2016-1-20_2

press to zoom
2016-1-20_8
2016-1-20_8

press to zoom
2016-1-20_1
2016-1-20_1

press to zoom
1/8

20-22 มกราคม 2559

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมออกบูธ "งานการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่32 (WUNCA 32nd)” 
ระหว่างวันที่ 20–22 มกราคม พ.ศ. 2559 
ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดยได้นำ Product Video Conference ,Digital Digital Signage , SendQuick ,ระบบ Security และ Server,Storage & Access Control พร้อมสาธิตการใช้งานจริง #TheExpertICT
2016-1-19_1
2016-1-19_1

press to zoom
2016-1-19_2
2016-1-19_2

press to zoom
2016-1-19_6
2016-1-19_6

press to zoom
2016-1-19_1
2016-1-19_1

press to zoom
1/6

19-22 มกราคม 2559

วันที่ 19-22 มกราคม 2559 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด จัดฝึกอบรมครั้งที่ 1 หลักสูตร Network Security ให้กับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชน  ทั่วประเทศ 
ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี #TheExpertICT
2015-11-4_1
2015-11-4_1

press to zoom
2015-11-4_2
2015-11-4_2

press to zoom
2015-11-4_10
2015-11-4_10

press to zoom
2015-11-4_1
2015-11-4_1

press to zoom
1/10

4 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 คุณจิระ  จิรัจฉริยากูล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด 
ร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานสัมนาวิชาการ ICT Solution และแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบริหารส่วนท้องถิ่น ของประเทศไทย 
"Thailand Local Government Summit 2015" 
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-11.20 น.  
ณ ห้องอโศก2 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
2015-11-1_1
2015-11-1_1

press to zoom
2015-11-1_2
2015-11-1_2

press to zoom
2015-11-1_3
2015-11-1_3

press to zoom
2015-11-1_1
2015-11-1_1

press to zoom
1/3

1 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 1 พ.ย. 2558 ผู้บริหาร พร้อมกับพนักงาน The Expert ICT ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดศรีเจริญธรรม อ.หันคา จ.ชัยนาท
2015-10-16_1
2015-10-16_1

press to zoom
2015-10-16_2
2015-10-16_2

press to zoom
2015-10-16_9
2015-10-16_9

press to zoom
2015-10-16_1
2015-10-16_1

press to zoom
1/9

16 ตุลาคม 2558

ทีมงาน The Expert ICT เข้าบริการดูแลอุปกรณ์ระบบ  สำหรับการจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference ) เรื่อง นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) จำนวน 225 เขตทั่วประเทศ  ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
2015-10-5_1
2015-10-5_1

press to zoom
2015-10-5_2
2015-10-5_2

press to zoom
2015-10-5_11
2015-10-5_11

press to zoom
2015-10-5_1
2015-10-5_1

press to zoom
1/11

15 ตุลาคม 2558

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ทางทีมงาน The Expert ICT  ได้จัดบรรยาย แนะนำบริษัท และแนะนำ Solution ระบบ BAS ,ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบสารสนเทศ e-Workfow , การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบำรุงรักษา ฯลฯ 
ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ
2015-9-22_1
2015-9-22_1

press to zoom
2015-9-22_2
2015-9-22_2

press to zoom
2015-9-22_7
2015-9-22_7

press to zoom
2015-9-22_1
2015-9-22_1

press to zoom
1/7

22 กันยายน 2558

วันที่ 22 ก.ย. 2558 ทีมงาน The Expert ICT ได้นำระบบประชุมทางไกล (Video Conference System ) และระบบ CCTV 
ร่วมออกบูธภายในงาน "สร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย"  
โดยมี พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง เป็นประธานเปิดงาน 
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ  ที่ ฐานทัพอากาศ เขตดอนเมือง
2015-8-15_1
2015-8-15_1

press to zoom
2015-8-15_2
2015-8-15_2

press to zoom
2015-8-15_11
2015-8-15_11

press to zoom
2015-8-15_1
2015-8-15_1

press to zoom
1/11

15-16,22-23
กันยายน 2558

อบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference System ) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และมือถือ  ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น วันที่ 15-16, 22-23 กันยายน 2558 #TheExpertICT
2015-9-8_1
2015-9-8_1

press to zoom
2015-9-8_2
2015-9-8_2

press to zoom
2015-9-8_9
2015-9-8_9

press to zoom
2015-9-8_1
2015-9-8_1

press to zoom
1/9

8 กันยายน 2558

วันที่ 8 กันยายน 2558  บริษัท ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด  
ร่วมจัดแสดงบูธ ภายในงานสัมมนา IPV6 ประจำปี 2558 
จัดโดย ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ,4 ชั้น 4  
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
2015-8-18_1
2015-8-18_1

press to zoom
2015-8-18_2
2015-8-18_2

press to zoom
2015-8-18_7
2015-8-18_7

press to zoom
2015-8-18_1
2015-8-18_1

press to zoom
1/7

18 สิงหาคม 2558

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ทีมงาน The Expert ICT จัดฝึกอบรมวิธีการใช้งาน  และการใช้อุปกรณ์  โครงการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2015-7-29_1
2015-7-29_1

press to zoom
2015-7-29_2
2015-7-29_2

press to zoom
2015-7-29_7
2015-7-29_7

press to zoom
2015-7-29_1
2015-7-29_1

press to zoom
1/7

29 กรกฎาคม 2558

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ทีมงาน The Expert ICT Co.,Ltd จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล ( Video Conference ) ณ สำนักงานบริการลูกค้ากสท เขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2015-7-27_1
2015-7-27_1

press to zoom
2015-7-27_2
2015-7-27_2

press to zoom
2015-7-27_5
2015-7-27_5

press to zoom
2015-7-27_1
2015-7-27_1

press to zoom
1/5

27-28 กรกฎาคม 2558

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ทีมงาน The Expert ICT Co.,Ltd  ส่งมอบอุปกรณ์ ระบบ Video Conference จำนวน 15 ชุด ณ สำนักงานบริการลูกค้ากสท เขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2015-7-23_1
2015-7-23_1

press to zoom
2015-7-23_2
2015-7-23_2

press to zoom
2015-7-23_5
2015-7-23_5

press to zoom
2015-7-23_1
2015-7-23_1

press to zoom
1/5

23 กรกฎาคม 2558

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดประชุมทางไกล Video Conference ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง (สพฐ.) กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั่วประเทศ (สพป.) เรื่อง การประเมินผลทางการศึกษา
2015-7-22_1
2015-7-22_1

press to zoom
2015-7-22_2
2015-7-22_2

press to zoom
2015-7-22_27
2015-7-22_27

press to zoom
2015-7-22_1
2015-7-22_1

press to zoom
1/27

22-24 กรกฎาคม 2558

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ WUNCA ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
2015-7-16_1
2015-7-16_1

press to zoom
2015-7-16_2
2015-7-16_2

press to zoom
2015-7-16_1
2015-7-16_1

press to zoom
1/2

16 กรกฎาคม 2558

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คุณจิระ  จิรัจฉริยากูล ผู้อำนวยการบริหาร เป็นผู้แทนของ บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดและรับมอบเกียรติบัตรในฐานะผู้สนับสนุนโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน " ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
2015-7-6_1
2015-7-6_1

press to zoom
2015-7-6_2
2015-7-6_2

press to zoom
2015-7-6_5
2015-7-6_5

press to zoom
2015-7-6_1
2015-7-6_1

press to zoom
1/5

6 กรกฎาคม 2558

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 The Expert ICT  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลการประชุมด้วย ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1-10 ณ ห้อง Doc. ชั่น 10
2015-6-29_1
2015-6-29_1

press to zoom
2015-6-29_2
2015-6-29_2

press to zoom
2015-6-29_6
2015-6-29_6

press to zoom
2015-6-29_1
2015-6-29_1

press to zoom
1/6

29 มิถุนายน 2558

The Expert ICT Co.,Ltd. จัดอบรม In house Training  หลักสูตร "นักบริการมืออาชีพ" วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการบริการอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าของเรา
2015-6-27_1
2015-6-27_1

press to zoom
2015-6-27_2
2015-6-27_2

press to zoom
2015-6-27_15
2015-6-27_15

press to zoom
2015-6-27_1
2015-6-27_1

press to zoom
1/15

27 มิถุนายน 2558

ทางบริษัทฯได้จัดประชุมสัมมนาครึ่งปี ในหัวข้อ"พลังแห่งการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ" วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไกรทอง ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อบริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุด ตามคำขวัญของบริษัท ที่ว่า "ความสำเร็จของลูกค้า คือ เป้าหมายและความภาคภูมิใจของเรา"
2015-6-26_1
2015-6-26_1

press to zoom
2015-6-26_2
2015-6-26_2

press to zoom
2015-6-26_7
2015-6-26_7

press to zoom
2015-6-26_1
2015-6-26_1

press to zoom
1/7

26 มิถุนายน 2558

ทางบริษัท The Expert ICT จัดสัมมนา 
เรื่อง “Digital e-learning by The Expert ICT” 
พร้อมทดลองใช้งานจริง 
ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 
ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.30 น. 
ณ ห้อง อโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ
2015-5-25_1
2015-5-25_1

press to zoom
2015-5-25_2
2015-5-25_2

press to zoom
2015-5-25_5
2015-5-25_5

press to zoom
2015-5-25_1
2015-5-25_1

press to zoom
1/5

25 พฤษภาคม 2558

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558  ทีมงาน The Expert ICT พร้อมกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชน  ร่วมกันประชุมตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์ @วิทยาลัยชุมชน จังหวัดน่าน
2015-5-21_1
2015-5-21_1

press to zoom
2015-5-21_2
2015-5-21_2

press to zoom
2015-5-21_5
2015-5-21_5

press to zoom
2015-5-21_1
2015-5-21_1

press to zoom
1/5

21 พฤษภาคม 2558

วันที่ 21 พฤษภาคม 2015 ทีมงาน The Expert ICT เข้าตรวจเช็คระบบการทำงานกล้องวงจรปิด : สถาบันพระปกเกล้า
2015-5-20_1
2015-5-20_1

press to zoom
2015-5-20_2
2015-5-20_2

press to zoom
2015-5-20_6
2015-5-20_6

press to zoom
2015-5-20_1
2015-5-20_1

press to zoom
1/6

20-21 พฤษภาคม 2558

ผู้บริหาร The Expert ICT ร่วมงาน  "Huawei Network Congress 2015", China  วันที่ 20-21 May 2015 
2015-5-20-2_1
2015-5-20-2_1

press to zoom
2015-5-20-2_2
2015-5-20-2_2

press to zoom
2015-5-20-2_5
2015-5-20-2_5

press to zoom
2015-5-20-2_1
2015-5-20-2_1

press to zoom
1/5

20 พฤษภาคม 2558

วันที่ 20 พฤษภาคม 2015 ทีมงาน The Expert ICT จัด Training Fortinet Basic Configuration ณ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  กระทรวงศึกษาธิการ
2015-5-18_1
2015-5-18_1

press to zoom
2015-5-18_2
2015-5-18_2

press to zoom
2015-5-18_4
2015-5-18_4

press to zoom
2015-5-18_1
2015-5-18_1

press to zoom
1/4

18 พฤษภาคม 2558

วันที่ 18 พฤษภาคม 2015 ทีมงาน The Expert ICT จัดฝึกอบรม วิธีการใช้งานอุปกรณ์และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบควบคุมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2015-4-3_1
2015-4-3_1

press to zoom
2015-4-3_2
2015-4-3_2

press to zoom
2015-4-3_11
2015-4-3_11

press to zoom
2015-4-3_1
2015-4-3_1

press to zoom
1/11

31 มีนาคม-3 เมษายน 2558

รวมภาพการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร  "Advanced Network Monitoring"  The Expert ICT กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558  ณ  โรงแรมพรีมา วิลล่า พัทยา  จ.ชลบุรี
2015-3-30_1
2015-3-30_1

press to zoom
2015-3-30_2
2015-3-30_2

press to zoom
2015-3-30_8
2015-3-30_8

press to zoom
2015-3-30_1
2015-3-30_1

press to zoom
1/8

30 มีนาคม-7 เมษายน 2558

The Expert ICT ได้นำระบบ Teleconference เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผ่านโครงข่าย TOT เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแพทย์อาศา คอยตรวจรักษาผู้ป่วยผ่านระบบ Telemedicine ในโครงการ “สุขศาลาพระราชทาน”  ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
โดยสามารถเยี่ยมชม และดูการสาธิตได้ที่ ร้านกาชาด TOT บริเวณสนามเสือป่า ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ณ งานกาชาดประจำปี 2558 สวนอัมพร
2015-3-17_1
2015-3-17_1

press to zoom
2015-3-17_2
2015-3-17_2

press to zoom
2015-3-17_5
2015-3-17_5

press to zoom
2015-3-17_1
2015-3-17_1

press to zoom
1/5

17 มีนาคม 2558

ทีมงาน Engineer กับงานดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบเครื่อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2015-3-13_1
2015-3-13_1

press to zoom
2015-3-13_2
2015-3-13_2

press to zoom
2015-3-13_4
2015-3-13_4

press to zoom
2015-3-13_1
2015-3-13_1

press to zoom
1/4

13 มีนาคม 2558

การให้บริการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT Services Business)
การให้บริการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้าน คือ งานให้คำปรึกษา (ICT Consulting) งานติดตั้ง (ICT Installation) การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) และซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance) ทั้งภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา
2015-2-11_1
2015-2-11_1

press to zoom
2015-2-11_2
2015-2-11_2

press to zoom
2015-2-11_3
2015-2-11_3

press to zoom
2015-2-11_1
2015-2-11_1

press to zoom
1/3

11 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทฯ ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม จัดอบรม e-Learning ให้กับพนักงาน TOYOTA  ณ กสท.บางรัก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
2015-1-27_1
2015-1-27_1

press to zoom
2015-1-27_2
2015-1-27_2

press to zoom
2015-1-27_5
2015-1-27_5

press to zoom
2015-1-27_1
2015-1-27_1

press to zoom
1/5

27-30 มกราคม 2558

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร  Advanced Linux  ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน
ทั่วประเทศ  ระหว่าง วันที่  27 - 30 มกราคม 2558  ณ  โรงแรมพรีมา วิลล่า พัทยา  จ.ชลบุรี
2015-1-21_1
2015-1-21_1

press to zoom
2015-1-21_2
2015-1-21_2

press to zoom
2015-1-21_7
2015-1-21_7

press to zoom
2015-1-21_1
2015-1-21_1

press to zoom
1/7

21-23 มกราคม 2558

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษางาน Wunca ครั้งที่ 30  ในวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2014-8-18_1
2014-8-18_1

press to zoom
2014-8-18_2
2014-8-18_2

press to zoom
2014-8-18_9
2014-8-18_9

press to zoom
2014-8-18_1
2014-8-18_1

press to zoom
1/9

18-22 สิงหาคม 2557

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร  Network Monitoring and  Linux   ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ   ระหว่าง วันที่   18 - 22 สิงหาคม 2557  ณ  โรงแรมพักพิงอิงทาง งามวงศ์วาน  กรุงเทพฯ
2014-8-14_1
2014-8-14_1

press to zoom
2014-8-14_2
2014-8-14_2

press to zoom
2014-8-14_1
2014-8-14_1

press to zoom
1/2

14 สิงหาคม 2557

คุณจิระ  จิรัจฉริยากูล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ
11 ปี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
2017-4-26_1
2017-4-26_1

press to zoom
2017-4-26_2
2017-4-26_2

press to zoom
2017-4-26_4
2017-4-26_4

press to zoom
2017-4-26_1
2017-4-26_1

press to zoom
1/4

26-27 เมษายน 2560

วันที่ 26-27 เมษายน 2560 บริษัทจัดแสดง Solution อาทิ Video Conference System, Telemedicine, ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ฯลฯ  ในงาน April Series 2017 
ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
2014-7-16_1
2014-7-16_1

press to zoom
2014-7-16_2
2014-7-16_2

press to zoom
2014-7-16_9
2014-7-16_9

press to zoom
2014-7-16_1
2014-7-16_1

press to zoom
1/9

16 กรกฎาคม 2557

บริษัทฯ จัดสัมนาทางวิชาการในหัวข้อ "ก้าวทันนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลด้วย Lecture Capture" ในวันพุธ ที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการชั้น 15 อาคารศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ
2014-7-8_1
2014-7-8_1

press to zoom
2014-7-8_2
2014-7-8_2

press to zoom
2014-7-8_5
2014-7-8_5

press to zoom
2014-7-8_1
2014-7-8_1

press to zoom
1/5

8-10 กรกฎาคม 2558

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงาน Wunca ครั้งที่ 29  ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลด้วย Lecture Capture ซึ่งมีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
2014-5-22_1
2014-5-22_1

press to zoom
2014-5-22_2
2014-5-22_2

press to zoom
2014-5-22_1
2014-5-22_1

press to zoom
1/2

22-23 พฤษภาคม 2557

บริษัทฯ ให้การสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 4 “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์”   The  4th   National and International Graduate Study Conference 2014 “Creative Education”  วันที่  22 - 23  พฤษภาคม  2557 ณ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
2014-5-20_1
2014-5-20_1

press to zoom
2014-5-20_2
2014-5-20_2

press to zoom
2014-5-20_5
2014-5-20_5

press to zoom
2014-5-20_1
2014-5-20_1

press to zoom
1/5

20-23 พฤษภาคม 2557

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ   ระหว่าง วันที่   20 - 23 พฤษภาคม 2557  ณ  โรงแรมไอเรส  หัวหิน
2014-5-18_1
2014-5-18_1

press to zoom
2014-5-18_2
2014-5-18_2

press to zoom
2014-5-18_5
2014-5-18_5

press to zoom
2014-5-18_1
2014-5-18_1

press to zoom
1/5

18 พฤษภาคม 2557

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ดิ เอ็ก เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบเงินสมทบทุน สร้างห้องน้ำเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมีการกำหนดการมอบ ณ วัดเรไร เขตตลิ่งชัน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557  
ทางบริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยต่อเนื่อง
2014-3-26_1
2014-3-26_1

press to zoom
2014-3-26_2
2014-3-26_2

press to zoom
2014-3-26_6
2014-3-26_6

press to zoom
2014-3-26_1
2014-3-26_1

press to zoom
1/6

26-28 มีนาคม2557

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การแก้ปัญหาระบบเครือข่าย ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ ทั้ง 21 เขต  ระหว่าง วันที่   26 – 28  มีนาคม 2557  ณ  โรงแรมพรีมา  วิลล่า พร้อมกันนั้นมีการรจัดกิจกรรมสันทนาการ หลังเสร็จสิ้นการสัมนา อาทิ เช่น ไหว้พระขอพร ฯ
2014-3-3_1
2014-3-3_1

press to zoom
2014-3-3_1
2014-3-3_1

press to zoom
1/1

3 มีนาคม 2557

บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี  ซึ่งนำรายได้เข้าสวัสดิการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ณ สนามกร์อฟ คัสคาต้า กอล์ฟ คลับ จังหวัดนครนายก วันที่ 3 มีนาคม 2557
2014-1-10_1
2014-1-10_1

press to zoom
2014-1-10_1
2014-1-10_1

press to zoom
1/1

10 มกราคม 2557

บริษัทฯ จัดประชุมสัมนา ประจำปี 2557 เพื่อร่วมหารือ ระหว่างผู้บริหาร พนักงานทุกระดับส่วน เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ปี 2557   และมีการมอบรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่น  ประจำปี 2556  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพนักงาน วันที่ 10 มกราคม 2557
Facebook_Logo_(2019).png
line-icon.png