top of page

Solutions

Solution

conference2-01.jpg

 Smart Conference

ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ทำให้การประชุมหรือ การเรียนการสอน ที่อยู่ต่างสถานที่กันหลายแหล่ง ได้มาประชุมเสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน

CCTV-01.jpg

Smart CCTV System

ระบบกล้องวงจรปิด เหมาะสำหรับงานรักษาความปลอดภัย  เฝ้าระวังภัย หรือสอดส่องดูแลด้วยการจับดูภาพในตำแหน่งที่ต้องการและบันทึกภาพเก็บไว้เพื่อดูเหตุการณ์ต่างๆ สามารถใช้ในการตรวจสอบการทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือภายในสถานที่ทำงานต่างๆด้วยระบบอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับระบบการควบคุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน 

Network Infrastructure-01-01.png

Network Infrastructure

คือ โครงสร้างองค์ประกอบในระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในโลกปัจจุบัน
ที่เต็มไปด้วยการเชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมุม หากมองย่อลงมาระบบ Network Infrastructure ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีการวางระบบ Data Center เป็นของตัวเองและเปิดให้บริษัทรายย่อยๆ เช่าสัญญาณใช้งาน

Agriculture2-01.jpg

Smart Agriculture

การทำ Smart Farm จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต แต่การลงทุนช่วงแรกอาจจะต้องให้ต้นทุนที่สูงหน่อย เพื่อจะนำมาสรุปผลและนำไปใช้งานจริงต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในระยะยาว เป็นการลงทุนที่คุมค่า ทั้งนี้เพราะ ต้นทุนการผลิตจะลดลง ต้นทุนทรัพยากรบุคคล
ก็จะลดลง

DataCenter.jpg

Data Center
and
Cloud Service

ห้องที่ถูกออกแบบมา เพื่อใช้สําหรับเป็นที่อยู่ของ Server ไม่ว่าจะเป็นWeb Hosting ขนาดเล็กไปจนถึง Super Computer ของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีการใช้ปริมาณข้อมูลมากๆ ดังนั้น Data Center จะต้องถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นทีความสามารถที่จะตอบสนองให้ Server นั้นทํางานได้เสถียรที่สุดเป็นอันดับแรก

หน้าปก.png

IOT for Education

ห้องเรียนอัจฉริยะที่มาพร้อมอุปกรณ์ IOT ที่ช่วยทำให้คุณเข้าใจการทำงานของ Internet of Things ในทุกแง่มุม อาทิ การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้บนplatform ต่างๆ รวมถึงการทำงานรวมถึง การเชื่อมโยงผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบ online

Digital Education-01.jpg

Digital Education

  • ระบบดิจิตอลแฟลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ (CMS)

  •  ระบบเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน (Video Streaming)  

  •  ระบบสร้างสื่อและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Lecture Capture System)

  •  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบห้องเรียนเสมือนจริงผ่านระบบภาพและเสียง (Video Conference System)

Cyber Security-01.jpg

Cyber Security

Cyber Security คือเทคโนโลยี, กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่าย, อุปกรณ์, โปรแกรมและข้อมูลจากการโจมตี, ความ เสียหายหรือการเข้าถึงจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

E-Office-01.png

E - Office

ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียนที่มีการลงนาม รับทราบผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจํากัดสิทธิ์ ในการเข้าถึงเอกสารรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้
พร้อมๆกัน ให้บริการในรูปแบบ
“Software as a Service” ในระบบ Cloud การใช้งานออนไลน์ลักษณะ
Web Application

Facebook_Logo_(2019).png
line-icon.png
customer-service-agent.png
bottom of page