Lecture Capture

 

ระบบ Lecture Capture เป็นระบบบันทึกการเรียนการสอนหรือการสัมมนาอบรม ที่สามารถบันทึกข้อมูลการสอนหรือการสัมมนาอบรมไว้ดูย้อนหลังได้

 

ระบบ Lecture Capture สามารถบันทึกการสัมมนาอบรม การเรียนการสอน หรือการประชุม โดยระบบสามารถบันทึกภาพผู้บรรยายผ่าน Web Cam โดยระบบสามารถบันทึกผู้บรรยายพร้อมเอกสารในการอบรม การเรียน การประชุมไปจัดเก็บไว้ใน Server หรือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเรื่องราวต่างๆแล้วจัดเก็บไว้ใน Server โดยที่ Server จะมีระบบค้นหาเพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเสมือนเรามี YouTube Server เป็นของตัวเอง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นเอกสารที่ใช้ในการอบรม ทั้งยังสามารถเลือกเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม การเรียนหรือการประชุมจากผู้บรรยายจากคนใดคนหนึ่งได้ มาเปิดชมเพื่อทบทวนได้ตามอัธยาศัยและมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา ผู้ใช้งานสามารถทำงานและศึกษาอยู่ที่บ้านได้อย่างสะดวกสบายและประหยัดเวลา

Call

Tel: 02-116-5192 

Fax: 02-1169419

 

  • facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

Follow me

 

© 2014 by The Expert ict