top of page

Send Quick Alert

 

ระบบ Send Quick Alert เป็นระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS ไปยังมือถือ เมื่ออุปกรณ์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ ระบบจะส่ง SMS หรือข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือให้ผู้ดูแลระบบในทันที

 

ระบบ Send Quick Alert เป็นระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือ เมื่ออุปกรณ์ Network Server และระบบสำรองไฟฟ้ามีปัญหา ระบบ Send Quick Alert จะส่ง SMS ไปให้ผู้ดูแลระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่ของผู้ดูแลระบบนั้นจะมีสัญญาณหรือไม่ ขณะเดียวกันถ้าหากปลายทางผู้รับ SMS ไม่มีสัญญาณ ระบบจะเก็บข้อมูลไว้จนกว่าปลายทางจะมีสัญญาณจากนั้นระบบทำการส่งข้อมูลไปในทันที ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

Download
bottom of page