top of page

 News & Event Activities

วันที่  31 กรกฎคม 2561 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับลูกค้าจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับ SANGFOR HQ เมืองเซิ่นเจิ้น ประเทศจีน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมทำกิจกรรม โครงการ เติมยิ้มให้กัน แบ่งปันให้น้อง ...2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ของไทย

ท่องเที่ยวประจำปี 2561 Trip Japan ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ประเทศญี่ปุ่น
ขอขอบคุณผู้บริหาร ทีมงานทุกท่าน ...ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ วิถีชีวิตชาวญี่ปุ่นแท้ๆ ได้รับความสุข สนุกสนานมากมาย พักผ่อนเต็มที่...เติมพลังเต็มเปี่ยม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ทีมงานเข้าทดสอบเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ระบบประชุมทางไกล Video Conference  การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดประชุมจากส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค จำนวน 11 Site

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมกับ Sangfor Technologies (Thailand) จัดงานสัมมนา "Enable Organizations Innovation with Sangfor Solutions"

วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 @โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด โดยคุณณภัค วรธิติพงศ์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรธุรกิจดิจิทัลและบริการ กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) นำ Product Mobile Device Management (MDM) จาก ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดแสดงและทดลองใช้งาน ภายในงาน “5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities”ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

bottom of page