top of page

 News & Event Activities

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาคารรัฐสภา

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 บริษัทจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ  หลักสูตร Awareness Internet of Security ณ โรงแรม The Vertical Suite           ถนน ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 บริษัทจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบ Video Conference  เป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาทักษะการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริษัท ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตาก (แม่สอด) มอบโต๊ะโรงอาหาร จำนวน 12 ชุด ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จ.ตาก  

โครงการ "เติมยิ้มให้กันแบ่งปันให้น้อง"

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 บริษัท จัดประชุมกลางปี2560 ณ เรือแกรนด์เพิร์ล ร่องเรือจากท่าน้ำสี่พระยาไปจนถึงวัดช่องลม หลังจากนั้นผู้บริหารนำพนักงานทุกท่านเดินทางต่อไปไหว้พระ เยี่ยมชมพระราชวังบางประอิน ชมเมืองเก่า ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหาร และทีมงาน The Expert ICT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี และเยี่ยมชมนิทรรศการ #ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2560 บริษัทจัดทริปท่องท่องประจำปี 2560 โดยปีนี้พาพนักงานและครอบครัวไปเที่ยวต่างแดน สัมผัสวัฒนธรรม และอาหารประจำชาติ

ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 26-27 เมษายน 2560 บริษัทจัดแสดง Solution อาทิ Video Conference System, Telemedicine, ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ฯลฯ  ในงาน April Series 2017 
ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ

bottom of page