News & Event Activities

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาคารรัฐสภา

1/3

1/3

บริษัทฯ โดยทีมงาน Engineer ให้บริการบำรุงรักษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมเข้าพบสวัสดีปีใหม่ลูกค้า ในเขตต่างจังหวัด ประจำเดือน มกราคม 2558

1/5

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร  Advanced Linux  ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน

ทั่วประเทศ  ระหว่าง วันที่  27 - 30 มกราคม 2558  ณ  โรงแรมพรีมา วิลล่า พัทยา  จ.ชลบุรี

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร  Network Monitoring and  Linux   ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ   ระหว่าง วันที่   18 - 22 สิงหาคม 2557  ณ  โรงแรมพักพิงอิงทาง งามวงศ์วาน  กรุงเทพฯ

1/2

บริษัทฯ ให้การสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 4 “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์”   The  4th   National and International Graduate Study Conference 2014 “Creative Education”  วันที่  22 - 23  พฤษภาคม  2557 ณ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

1/5

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ดิ เอ็ก เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบเงินสมทบทุน สร้างห้องน้ำเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมีการกำหนดการมอบ ณ วัดเรไร เขตตลิ่งชัน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557  

ทางบริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยต่อเนื่อง

1/4

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การแก้ปัญหาระบบเครือข่าย ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ ทั้ง 21 เขต  ระหว่าง วันที่   26 – 28  มีนาคม 2557  ณ  โรงแรมพรีมา  วิลล่า พร้อมกันนั้นมีการรจัดกิจกรรมสันทนาการ หลังเสร็จสิ้นการสัมนา อาทิ เช่น ไหว้พระขอพร ฯ

1/9

รวมภาพการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร  "Advanced Network Monitoring"  The Expert ICT กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558  ณ  โรงแรมพรีมา วิลล่า พัทยา  จ.ชลบุรี

1/3

บริษัทฯ ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม จัดอบรม e-Learning ให้กับพนักงาน TOYOTA  ณ กสท.บางรัก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

1/7

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษางาน Wunca ครั้งที่ 30  ในวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คุณจิระ  จิรัจฉริยากูล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ

11 ปี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงาน Wunca ครั้งที่ 29  ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลด้วย Lecture Capture ซึ่งมีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

1/5

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ   ระหว่าง วันที่   20 - 23 พฤษภาคม 2557  ณ  โรงแรมไอเรส  หัวหิน

1/1

บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี  ซึ่งนำรายได้เข้าสวัสดิการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ณ สนามกร์อฟ คัสคาต้า กอล์ฟ คลับ จังหวัดนครนายก วันที่ 3 มีนาคม 2557

บริษัทฯ จัดประชุมสัมนา ประจำปี 2557 เพื่อร่วมหารือ ระหว่างผู้บริหาร พนักงานทุกระดับส่วน เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ปี 2557   และมีการมอบรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่น  ประจำปี 2556  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพนักงาน วันที่ 10 มกราคม 2557

Call

Tel: 02-116-5192 

Fax: 02-1169419

 

  • facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

Follow me

 

© 2014 by The Expert ict