top of page

 News & Event Activities

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาคารรัฐสภา

บริษัทฯ โดยทีมงาน Engineer ให้บริการบำรุงรักษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมเข้าพบสวัสดีปีใหม่ลูกค้า ในเขตต่างจังหวัด ประจำเดือน มกราคม 2558

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร  Advanced Linux  ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน

ทั่วประเทศ  ระหว่าง วันที่  27 - 30 มกราคม 2558  ณ  โรงแรมพรีมา วิลล่า พัทยา  จ.ชลบุรี

รวมภาพการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร  "Advanced Network Monitoring"  The Expert ICT กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558  ณ  โรงแรมพรีมา วิลล่า พัทยา  จ.ชลบุรี

บริษัทฯ ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม จัดอบรม e-Learning ให้กับพนักงาน TOYOTA  ณ กสท.บางรัก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษางาน Wunca ครั้งที่ 30  ในวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร  Network Monitoring and  Linux   ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ   ระหว่าง วันที่   18 - 22 สิงหาคม 2557  ณ  โรงแรมพักพิงอิงทาง งามวงศ์วาน  กรุงเทพฯ

บริษัทฯ จัดสัมนาทางวิชาการในหัวข้อ "ก้าวทันนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลด้วย Lecture Capture" ในวันพุธ ที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการชั้น 15 อาคารศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ 

บริษัทฯ ให้การสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 4 “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์”   The  4th   National and International Graduate Study Conference 2014 “Creative Education”  วันที่  22 - 23  พฤษภาคม  2557 ณ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ดิ เอ็ก เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบเงินสมทบทุน สร้างห้องน้ำเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมีการกำหนดการมอบ ณ วัดเรไร เขตตลิ่งชัน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557  

ทางบริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยต่อเนื่อง

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การแก้ปัญหาระบบเครือข่าย ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ ทั้ง 21 เขต  ระหว่าง วันที่   26 – 28  มีนาคม 2557  ณ  โรงแรมพรีมา  วิลล่า พร้อมกันนั้นมีการรจัดกิจกรรมสันทนาการ หลังเสร็จสิ้นการสัมนา อาทิ เช่น ไหว้พระขอพร ฯ

คุณจิระ  จิรัจฉริยากูล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ

11 ปี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงาน Wunca ครั้งที่ 29  ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลด้วย Lecture Capture ซึ่งมีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

บริษัทฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ   ระหว่าง วันที่   20 - 23 พฤษภาคม 2557  ณ  โรงแรมไอเรส  หัวหิน

บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี  ซึ่งนำรายได้เข้าสวัสดิการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ณ สนามกร์อฟ คัสคาต้า กอล์ฟ คลับ จังหวัดนครนายก วันที่ 3 มีนาคม 2557

บริษัทฯ จัดประชุมสัมนา ประจำปี 2557 เพื่อร่วมหารือ ระหว่างผู้บริหาร พนักงานทุกระดับส่วน เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ปี 2557   และมีการมอบรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่น  ประจำปี 2556  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพนักงาน วันที่ 10 มกราคม 2557

bottom of page