Solutions

Solution

 Smart Conference

ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ทำให้การประชุมหรือ การเรียนการสอน ที่อยู่ต่างสถานที่กันหลายแหล่ง ได้มาประชุมเสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน

CCTV-01.jpg

Smart CCTV System

ระบบกล้องวงจรปิด เหมาะสำหรับงานรักษาความปลอดภัย  เฝ้าระวังภัย หรือสอดส่องดูแลด้วยการจับดูภาพในตำแหน่งที่ต้องการและบันทึกภาพเก็บไว้เพื่อดูเหตุการณ์ต่างๆ สามารถใช้ในการตรวจสอบการทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือภายในสถานที่ทำงานต่างๆด้วยระบบอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับระบบการควบคุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน 

Network Infrastructure-01-01.png

Network Infrastructure

คือ โครงสร้างองค์ประกอบในระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในโลกปัจจุบัน
ที่เต็มไปด้วยการเชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมุม หากมองย่อลงมาระบบ Network Infrastructure ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีการวางระบบ Data Center เป็นของตัวเองและเปิดให้บริษัทรายย่อยๆ เช่าสัญญาณใช้งาน

Agriculture2-01.jpg

Smart Agriculture

การทำ Smart Farm จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต แต่การลงทุนช่วงแรกอาจจะต้องให้ต้นทุนที่สูงหน่อย เพื่อจะนำมาสรุปผลและนำไปใช้งานจริงต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในระยะยาว เป็นการลงทุนที่คุมค่า ทั้งนี้เพราะ ต้นทุนการผลิตจะลดลง ต้นทุนทรัพยากรบุคคล
ก็จะลดลง

DataCenter.jpg

Data Center
and
Cloud Service

ห้องที่ถูกออกแบบมา เพื่อใช้สําหรับเป็นที่อยู่ของ Server ไม่ว่าจะเป็นWeb Hosting ขนาดเล็กไปจนถึง Super Computer ของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีการใช้ปริมาณข้อมูลมากๆ ดังนั้น Data Center จะต้องถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นทีความสามารถที่จะตอบสนองให้ Server นั้นทํางานได้เสถียรที่สุดเป็นอันดับแรก

assets management-01.png

Asset Management

ระบบที่ออกแบบมาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสินทรัพย์โดยใช้การจัดเก็บข้อมูลของสินทรัพย์ทุกชนิด ภายในบริษัท    ระบบมีความสามารถ อาทิ การควบคุม,
การบริหารและจัดการทรัพย์สินตั้งแต่เริ่ม
ซื้อเข้ามา, การลงทะเบียนทรัพย์สินใหม่,
การเก็บข้อมูลสินทรัพย์, การย้ายสินทรัพย์, การตรวจเช็คสินทรัพย์  เป็นต้น

Digital Education-01.jpg

Digital Education

  • ระบบดิจิตอลแฟลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ (CMS)

  •  ระบบเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน (Video Streaming)  

  •  ระบบสร้างสื่อและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Lecture Capture System)

  •  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบห้องเรียนเสมือนจริงผ่านระบบภาพและเสียง (Video Conference System)

Cyber Security-01.jpg

Cyber Security

Cyber Security คือเทคโนโลยี, กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่าย, อุปกรณ์, โปรแกรมและข้อมูลจากการโจมตี, ความ เสียหายหรือการเข้าถึงจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

E-Office-01.png

E - Office

ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียนที่มีการลงนาม รับทราบผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจํากัดสิทธิ์ ในการเข้าถึงเอกสารรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้
พร้อมๆกัน ให้บริการในรูปแบบ
“Software as a Service” ในระบบ Cloud การใช้งานออนไลน์ลักษณะ
Web Application

The Expert ICT Co.,Ltd

Our Goal and Pride is
Customer Satisfaction

52 Soi  Sukhumvit  62  Yaek 3  
Prakanong Tai,  Prakanong  
Bangkok,   Thailand  10260

line-icon.png

@theexpertict

  • Facebook Clean

+662-116-5192

 

The Expert ICT Co.,Ltd